19. ročník Abilympiády pro děti a mládež
soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Kontakty

Vedoucí Abilympiády pro děti a mládež:
Martin Knapp
e-mail: m.knapp@jus.cz
Tel.: 241 083 216

Sponzorské dary:
Ing. Zuzana Minářová
e-mail: asistent@nadaceju.cz
Tel.: 241 083 554

Účtárna:
Ing. Zuzana Minářová
e-mail: asistent@nadaceju.cz
Tel.: 241 083 554

Adresa místa konání:
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4
Praha 2 – Vyšehrad 128 41
GPS: 50°3’44.6″H; 14°25’20.77″E

Sponzorský účet:
číslo účtu: 171103741/0300
Banka: ČSOB, a.s.

Účet pro platbu startovného, stravného a ubytování:
číslo účtu: 171103741/0300
Banka: ČSOB, a.s.
– Specifický symbol pro Abilympiádu je: 19002023
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz