Soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

O abilympiádě

Zaměstnávání zdravotně postižených představuje pro všechny státy světa velmi závažný problém. Pro samotné zdravotně postižené pak problém zásadní, protože smysluplné zaměstnání pro ně znamená nejpřirozenější způsob integrace do společnosti. Každý stát přistupuje k řešení této problematiky samozřejmě určitým způsobem. Všude a za všech okolností se ale prolínají tři základní faktory: úroveň a stav legislativy, finanční možnosti státu a ochota zaměstnavatelů nalézt takovou práci, která by byla pro vozíčkáře, osoby s poruchami sluchu či zraku i jinak zdravotně postižené vhodná.

První zemí, která se pokusila důsledněji řešit problematiku zaměstnávání zdravotně postižených, bylo Japonsko. V roce 1972 tam vzniklo hnutí, které si jako základní cíl vytklo pomáhat zdravotně postiženým začleňovat se nejpřirozenějším způsobem prací do většinové populace. Protože při práci musí každý člověk vynaložit nějaké schopnosti a dovednosti a protože anglické slovo „ability“ znamená „schopnost“, bylo hnutí pojmenováno „abilympics movement“ neboli abilympijské hnutí. V souvislosti s tímto hnutím spatřily v zemi vycházejícího slunce světlo světa abilympiády – soutěže pracovních schopností a dovedností zdravotně postižených. Pořadatelství se ujala Japonská asociace pro zaměstnávání postižených. Soutěže se hned od počátku setkaly s velkou podporou organizací ze státního i soukromého sektoru. Zájem vlády o tyto akce vyjádřilo několik ministerstev v čele s ministerstvem práce, která nad nimi převzala záštitu.

Stejnou podporu abilympijskému hnutí věnuje většina států jihovýchodní Asie kromě Japonska např. Čína, Korejská republika, Singapur nebo Filipíny. Postupně se jeho myšlenky rozšířily do Evropy, Ameriky a Austrálie, na pražské 5. mezinárodní Abilympiádě pro děti a mládež měla mezi účastníky své zástupce i Afrika. Na evropském kontinentu mezi přední propagátory hnutí patří státy z jeho střední a východní části. Asi nejpreciznější je v České republice, určité zkušenosti má už také Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko, seznamují se s ním v některých postsovětských republikách, například v Litvě.

Koordinaci abilympijského hnutí na mezinárodní úrovni zajišťuje Mezinárodní abilympijská federace (International Abilympics Federation, IAF). Byla založena v roce 1985 v průběhu 2. mezinárodní Abilympiády, jejímž hostitelem byla Kolumbie. Její vznik znamenal podporu abilympiád na vysokém stupni a přinesl i pevně stanovená pravidla pro průběh soutěžních disciplín. Sídlo federace je v Tokiu. Od 28. července 2002 je novým předsedou Tadashi Shiiya. V současnosti je jejími členy přes 40 organizací ze tří desítek zemí z Asie, Evropy, Austrálie a Ameriky. Česká abilympijská asociace (nyní Centrum Kosatec) se stala členem IAF v roce 1997.

S abilympijským hnutím je neodmyslitelně spojena také činnost mezinárodní organizace Rehabilitation International, kterou založili ve Spojených státech v roce 1922. Původně se zaměřovala na podporu zdravotně postižených dětí, později svoje aktivity rozšířila i na dospělou populaci.

 

Martin Knapp

 


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz