Soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Pro pořadatele

Pokyny pro vedoucí disciplín, rozhodčí, dohled, dobrovolníky a asistenty k soutěžícím

Vážení přátelé, děkuji vám za ochotu a pomoc v přípravě a organizaci abilympiády a současně vás prosím o pečlivé a pozorné pročtení podkladů k letošní abilympiádě.

Na této stránce najdete pokyny, kterými byste se měli řídit, podle toho, jakou funkci zastáváte. Velmi vás prosím, abyste mě v případě, že se z důvodu nemoci nebo jiného závažného důvodu nebudete moci dostavit, neprodleně informovali, abychom mohli za vás najít náhradu.

Sraz v den soutěží bude v sobotu 27. 4. 2024 v 8:00 hod. v budově ředitelství JÚŠ ulice V Pevnosti 4, Praha 2 – Vyšehrad.

Vedoucí disciplíny:
a) seznámí soutěžící s prostředím, ve kterém probíhají soutěže (např. informace, kde je k dispozici voda, materiál, suroviny, pomůcky, WC atd.)
b) zadává podrobně a srozumitelně soutěžní úkoly, včetně materiálu a pomůcek, kde vymezí na co má soutěžící právo (zároveň upozorní soutěžící, co během soutěže nesmí dělat)
c) zahajuje a ukončuje soutěž
d) hodnotí soutěžící a přihlíží k hodnocení rozhodčích
e) vedoucí disciplíny má právo upozornit asistenta na adekvátnost pomoci
f) pokud nedojde ke shodě rozhodčích má právo rozhodnout o konečném pořadí soutěžících

Rozhodčí:
a) spolupracuje s vedoucím disciplíny a řídí se jeho pokyny
b) v úvodu soutěže může pomáhat rozdávat pomůcky nebo suroviny
c) sleduje práci soutěžících
d) průběžně zaznamenává chyby soutěžících
e) sleduje čas
f) nesmí pomáhat soutěžícím při soutěži, neradí a ani jinak nezasahuje do práce soutěžících
g) průběžně hodnotí práci soutěžících, která je vyjádřená bodovým hodnocením
h) spolurozhoduje o pořadí soutěžících
i) pomáhá s napsáním diplomů
j) spolupodílí se na vyhlášení výsledků a předávání cen

Asistent:
a) pomáhá pouze svěřenému soutěžícímu
b) do práce nezasahuje, neradí, a ani jinak nenapovídá
c) pomáhá podle potřeb postižení a podle pokynů soutěžícího (musí zvážit, zda jeho pomoc je nutná a adekvátní k postižení – a nesouvisí se samotným soutěžním výkonem)
d) pomáhá pouze při probíhající soutěži (od jejího zahájení až po ukončení)
e) pomáhá soutěžícímu v případě potřeby na toaletu (nebo ho předá doprovázející osobě a při návratu ho převezme)

Dohled:
a) je k dispozici vedoucímu disciplíny, který v průběhu soutěže sděluje organizační pokyny k dané disciplíně
b) pomáhá během soutěže s přípravou, podáváním surovin či materiálu
c) nepomáhá soutěžícím při plnění soutěžního úkolu
d) pomáhá při mimořádné situaci, která se může naskytnout

 


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz