17. ročník Abilympiády pro děti a mládež
soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Stravování a ubytování

Ubytování je od 12. 5. 2017 od 16:00 hodin zajištěno v Domově mládeže TAP (adresa: Na Pankráci 13, Praha 4).

Pokoje je třeba vyklidit do 13. 5. 2017 do 10:00 hodin.

Stravování je zajištěno v budově školy

V případě náhlého zrušení účasti (nemoc apod.) je nutné odhlásit stravu nejpozději do úterý 9. 5. 2017.

Stravování je zdaněno dle zákona sazbou 21 % DPH.

Pokud je objednáno ubytování současně se stravou, je celé plnění daněno sníženou sazbou daně, tj. 15 %.

Výše sazeb DPH se řídí aktuálním zněním zákona o DPH.

!!! UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD ROKU 2017: Platby za stravování a ubytování včetně startovného jsou možné pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.

Účet pro platbu startovného, stravného a ubytování:
číslo účtu: 171103741/0300
Banka: ČSOB, a.s.
– Specifický symbol pro Abilympiádu je: 16002017
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)

 

Abilympiáda 2017 – ceny stravného a ubytování
POUZE PRO UBYTOVANÉ
Datum Služba Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
12. 5. 2017 Ubytování 174 Kč 15% 200 Kč
12. 5. 2017 Večeře 42 Kč 15% 49 Kč
13. 5. 2017 Snídaně 31 Kč 15% 36 Kč
13. 5. 2017 Oběd 48 Kč 15% 56 Kč
PRO NEUBYTOVANÉ
Datum Jídlo Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
13. 5. 2017 Oběd 48 Kč 21% 59 Kč


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz