Soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Stravování a ubytování

Ubytování je od 26. 4. 2024 od 16:00 hodin zajištěno v Domově mládeže TAP (adresa: Na Pankráci 13, Praha 4). Ubytovaní jsou povinni dodržovat podmínky ubytovacího řádu. K nahlédnutí najdete zde: JÚŠ_UBYTOVACÍ ŘÁD.

Pokoje je třeba vyklidit do 27. 4. 2024 do 10:00 hodin.

Stravování je zajištěno v budově školy

V případě náhlého zrušení účasti (nemoc apod.) je nutné odhlásit stravu nejpozději do úterý 23. 4. 2024.

Výše sazeb DPH se řídí aktuálním zněním zákona o DPH.

Platby za stravování a ubytování včetně startovného jsou možné pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.

 

Účet pro platbu startovného, stravného a ubytování:
číslo účtu: 350385/5500
Banka: Raiffeisenbank 
– Specifický symbol pro Abilympiádu je: 202024
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)

 

Abilympiáda 2024 – ceny stravného a ubytování
POUZE PRO UBYTOVANÉ
Datum Služba Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
26. 4. 2024 Ubytování 321,42 Kč 12 % 360 Kč
26. 4. 2024 Večeře 97,32 Kč 12 % 109 Kč
27. 4. 2024 Snídaně 80,35 Kč 12 % 90 Kč
27. 4. 2024 Oběd 127,67 Kč 12 % 143 Kč
PRO NEUBYTOVANÉ
Datum Jídlo Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
27. 4. 2024 Oběd 127,67 Kč 12 % 143 Kč


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz