19. ročník Abilympiády pro děti a mládež
soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Stravování a ubytování

Ubytování je od 12. 5. 2023 od 16:00 hodin zajištěno v Domově mládeže TAP (adresa: Na Pankráci 13, Praha 4). Ubytovaní jsou povinni dodržovat podmínky ubytovacího řádu. K nahlédnutí najdete zde: JÚŠ_UBYTOVACÍ ŘÁD.

Pokoje je třeba vyklidit do 13. 5. 2023 do 10:00 hodin.

Stravování je zajištěno v budově školy

V případě náhlého zrušení účasti (nemoc apod.) je nutné odhlásit stravu nejpozději do úterý 9. 5. 2023.

Výše sazeb DPH se řídí aktuálním zněním zákona o DPH.

 

STORNO POPLATKY:

  1. Zrušení rezervace do 14 dnů před plánovaným příjezdem: 0%
  2. Zrušení rezervace od 13 do 2 dnů před plánovaným příjezdem: 20%
  3. Zrušení rezervace 1 den a méně před plánovaným příjezdem: 100%

 

!!! UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD ROKU 2017: Platby za stravování a ubytování včetně startovného jsou možné pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.

 

Účet pro platbu startovného, stravného a ubytování:
číslo účtu: 171103741/0300
Banka: ČSOB, a.s.
– Specifický symbol pro Abilympiádu je: 19002023
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)

 

Abilympiáda 2023 – ceny stravného a ubytování
POUZE PRO UBYTOVANÉ
Datum Služba Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
12. 5. 2023 Ubytování 260.87 Kč 15% 350 Kč
12. 5. 2023 Večeře 70 Kč 10% 77 Kč
13. 5. 2023 Snídaně 44,55 Kč 10% 49 Kč
13. 5. 2023 Oběd 96,36 Kč 10% 106 Kč
PRO NEUBYTOVANÉ
Datum Jídlo Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
13. 5. 2023 Oběd 96,36 Kč 10% 106 Kč


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz