19. ročník Abilympiády pro děti a mládež
soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Stravování a ubytování

Ubytování je od 23. 10. 2020 od 16:00 hodin zajištěno v Domově mládeže TAP (adresa: Na Pankráci 13, Praha 4). Ubytovaní jsou povinni dodržovat podmínky ubytovacího řádu. K nahlédnutí najdete zde: JÚŠ_UBYTOVACÍ ŘÁD.

Pokoje je třeba vyklidit do 24. 10. 2020 do 10:00 hodin.

Stravování je zajištěno v budově školy

V případě náhlého zrušení účasti (nemoc apod.) je nutné odhlásit stravu nejpozději do úterý 20. 10. 2020.

Stravování je zdaněno dle zákona sazbou 21 % DPH.

Pokud je objednáno ubytování současně se stravou, je celé plnění daněno sníženou sazbou daně, tj. 15 %.

Výše sazeb DPH se řídí aktuálním zněním zákona o DPH.

STORNO POPLATKY:

  1. Zrušení rezervace do 14 dnů před plánovaným příjezdem: 0%
  2. Zrušení rezervace od 13 do 2 dnů před plánovaným příjezdem: 20%
  3. Zrušení rezervace 1 den a méně před plánovaným příjezdem: 100%

!!! UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD ROKU 2017: Platby za stravování a ubytování včetně startovného jsou možné pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.

Účet pro platbu startovného, stravného a ubytování:
číslo účtu: 171103741/0300
Banka: ČSOB, a.s.
– Specifický symbol pro Abilympiádu je: 19002020
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)

 

Abilympiáda 2020 – ceny stravného a ubytování
POUZE PRO UBYTOVANÉ
Datum Služba Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
23. 10. 2020 Ubytování 260,90 Kč 15% 300 Kč
23. 10. 2020 Večeře 58,30 Kč 15% 67 Kč
24. 10. 2020 Snídaně 34,80 Kč 15% 40 Kč
24. 10. 2020 Oběd 74,80 Kč 15% 86 Kč
PRO NEUBYTOVANÉ
Datum Jídlo Cena bez DPH sazba DPH Cena včetně DPH
24. 10. 2020 Oběd 71 Kč 21% 86 Kč


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz