19. ročník Abilympiády pro děti a mládež
soutěž dovedností nejen v ručních řemeslech

Základní informace před příjezdem

Místo a datum konání:
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, Praha 2 dne 13. května 2023

Stanoviště soutěžících disciplín:

  • „Stará budova“ – ergoterapeutické dílny – V Pevnosti 4, Praha 2
  • Nová budova“ – Jedličkův ústav a školy – U Jedličkova ústavu 2, Praha 4

Příjezd na soutěž a registrace:
Účastníci, kteří se přepraví vlastním dopravním prostředkem, se zaregistrují na Staré budově, V Pevnosti 4, Praha 2 – Vyšehrad. Parkování bude možné v areálu za budovou školy v ulici U Jedličkova ústavu, Praha 4 pouze ve výjimečných případech po předchozí dohodě s vedoucím akce.
Po zaregistrování prosím noste obdržené pásky viditelně umístěné, na ruce nebo kompenzační pomůcce – po celou dobu konání. Tyto pásky Vás opravňují nejen k pohybu v areálu, ale také k využívání nabídky občerstvení.

Účastnický poplatek:
Částku 50,- Kč zaplaťte spolu s platbou za stravu a ubytování nejpozději do 14. 4.  2023 na číslo účtu: 171103741/0300 Banka: ČSOB, a.s. 
Specifický symbol pro Abilympiádu je: 19002023
Variabilní symbol: IČO Vašeho zařízení – u jednotlivců datum narození účastníka ve formátu dd.mm.rrrr (den.měsíc.rok)

!!! UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD ROKU 2017: Platby za stravování a ubytování včetně startovného jsou možné pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.


Partneři

Sponzoři


Pro Dětskou abilympiádu navrhla a vytvořila mevia.cz